Velkommen!

Kapellet er åpent fra kl. 4.00 til 20.00

Hvis du vil be sammen med oss kan du delta i våre tidebønner.

4 15: Vigilien

7 00 : Laudes

8 15 : Messe (på søndag kl. 11.00)

12 00 : Sekst

14 00 : Non

17 30 : Vesper

19 30 : Kompletorium


Gjest

Vi tar imot kvinner og menn som ønsker noen dager stilleretrett. Gjestene bor i gjestehus hvor de får kost og losji, de kan delta i tidebønn. Kontakt : post@munkeby.net

Volontør

Volontører bor i gjestehus for en eller flere måneder, de hjelper kommunitet med frivillig arbeid. Kontakt : post@munkeby.net

messe_NP.gif

© Fredrik Naumann/Felix Features

Laudes

Laudes
© Ernst Herb

"));