Et bønnens nærvær

Kommuniteten Munkeby Mariakloster skal etablere seg i Frol ved Levanger, midt i Norge, like ved ruinene av det gamle Munkeby cistercienserkloster fra 1100-tallet. En viktig side ved vårt klosterliv er å ta imot mennesker i deres åndelige søken. Slik vil vårt kapell og våre tidebønner være åpne for alle. Et gjestehus skal kunne ta imot besøkende og gi dem et sted velegnet for bønn og kontemplasjon.

Vi tror at dette nye klosteret kan gi svar på en åndelig lengsel i samfunnet, gi hjelp til dypere bønn og å se Kristus som den som gir våre liv mening. Vi hører sammen med våre cisterciensersøstre som i 1999 kom fra USA til Tautra, bare seks mil fra Munkeby. Som alle klostrene i vår orden følger vi St. Benedikts regel og søker Gud i bønn og arbeid. Vi skal leve av å yste ost, likesom våre brødre i moderhuset Cîteaux.

Et løfterikt land
Den enorme spredningen av cistercienserklostre på 1100-tallet reflekterte Europas åndelige klima. Gjennom sitt engasjement i arbeidslivet bidro vår orden til fremskritt innen samfunnsutvikling, landbruk, vindyrking, vannkraft og utvikling av landsbygda.

Om klosteret i Cîteaux fremdeles er ordenens åndelige arnested, er hvert kloster i stor grad selvstendig. I Munkeby Mariakloster kommer vi til å leve atskilt fra verden, mens vi aktivt søker fred og åpner oss for Gud og våre brødre og søstre i bønn. I menneskehetens navn vil vi natt og dag synge Herrens pris, i det vi forkynner Guds storhet og bønnfaller om hans miskunn. Stillheten i vårt liv gir oss mulighet til å lytte til Guds Ord og etterleve det i praksis. Det er dette liv i kontemplasjon og arbeid vi bringer med oss til Munkeby.

chapelle_nuit.gif

© Fredrik Naumann/Felix Features

hotellerie_N.gif"));