Vil du støtte oss?

"Jeg hadde aldri ventet at jeg skulle bli valgt. Jeg tenkte det måtte bli for andre brødre å dra, men jeg sa til meg selv at dette er utvilsomt inspirert av Gud. Allerede før bror Joël kom tilbake fra Norge med sitt ønske om å danne et kloster der, følte jeg et kall fra Gud om at vi skulle gjøre en grunnleggelse der."
Bror Cyril, 82 år

Du kan støtte oss med din forbønn

  • •  for brødrene og det nye klosteret
  • •  for moderklosteret Cîteaux som bærer ansvaret for grunnleggelsen
  • •  for Munkebygrenda og Levanger som skal ta imot dem
  • •  for alle som er involvert i byggeprosjektet
  • •  og med ganske enkelt å forene deg med oss i lovprisning til Gud og bønn for dette prosjektetDu kan hjelpe oss å bygge ved å gi en pengegave
Klikk her og velg prosjektet Munkeby Mariakloster

eller send din pengegave til:

Munkeby Mariakloster, bankkonto 4202 13 56772
IBAN: NO1542021356772, SWIFT: SPTRNO22
Sparebanken Midt-Norge
Håkon den Godes gate 31
7600 Levanger

Du kan også hjelpe oss ved å fortelle andre om at de kan bidra til å bygge klosteret.Vi takker varmt for din hjelp og forsikrer deg om vår forbønn.
Brødrene på Munkeby

fabrication1.gif

osteproduksjon

ruines_automne1.gif

Ruinene av klosteret på Munkeby

"));