Det første bygget

Bygging av den ene av de to klosterfløyene har gjort det mulig for oss å leve, arbeide og be i Munkeby. I sokkeletasjen er det et lite meieri der vi lager ost. I første etasje er det et kapell med plass til et titalls mennesker når vi samles til tidebønnene, og her ligger også kjøkkenet, lesevaerelset og rommene våre.

Dette er ikke et kloster, og det skal senere bli gjestehus for mennesker som vil foreta en retrett.

Veien videre

Vi planlegger å bygge selve klosteret et lite stykke unna gjestehuset (rundt 75 meter) og dette nye bygget vil gjøre det mulig å ta gjestfritt i mot dem som vil be sammen med oss.

Det er planlagt at byggingen vil foregå i flere faser. Den første etappen inneholder kirken, vestfløyen der seks til åtte munker skal holde til, nordfløyen som ikke innredes fra starten av, og østfløyen som rommer sakristiet og som gjør det mulig å gå under tak fra kirken til boligavdelingen.

Dette vil si at alle de viktigste klosterbygningene oppføres i første fase. Et neste byggetrinn vil gi bedre plass til flere formål: Et nytt meieri, verksteder, og en utvidelse av boligarealene som da maksimalt kan romme tolv brødre.

Prosjektet vi på denne måten gir oss i kast med vil kreve store uttellinger fra starten. Når første etappe utgjør 80% av totalbudsjettet, er dette et godt grep rent teknisk, og det bidrar til å kutte sluttkostnadene.

For å begynne arbeidene trenger vi tilstrekkelig kapital, og de forutsetter også at vi er flere på stedet: En femte bror er svaert velkommen!

hotellerie_bois

Gjesthuset

Plan

Church drawing

Kirka

"));