2021-22 : Et nytt byggetrinn!

Nå går vi videre med klosteretablering på Munkeby!

Vi vil altså å bygge en kirke og et klosteranlegg i fortsettelsen av bygningene som ble ferdigstilt i 2017 (ysteri og boligdel). Både kirkebygget, bolig- og arbeidsbyggene vil plasseres rundt et atrium, ifølge det tradisjonelle klostermønsteret. Kirken vil ha kapasitet til cirka 40 besøkende og det endelige klosteranlegget, som er tenkt for inntil 15 munker, vil foreløpig gi plass til 9.

Det interimklosteret hvor munkene lever per i dag blir til et gjestehus for de som vil ha noen dager på retrett.

Prosjektering er nå ferdig og det blir byggestart i høst.

Se på tegninger: Oversiktsbilde, plan 1, plan 2.


Prosjektkostnader er estimert til 51 millioner Nok.Hvordan kan du hjelpe oss?Du kan sende en gave

med VIPS 695791 (merk Klosterbygg)


eller på vår bankkonto

Munkeby Mariakloster - Konto 4202 12 51423
IBAN: NO10 4202 1251 423
BIC/SWIFT: SPTR NO22BANK
Sparebank 1 SMN
Sondre gate 4
N-7011 TRONDHEIM
NORWAY


Tusen takk for din hjelp!

Vi tar alle våre velgjørere i vår forbønn.

Adkomstvei

Fra adkomstvei

Atriet

Atrium

"));