Hvorfor Munkeby?

Det er lite vi vet om 1100-tallets kloster Munkeby i Frol ved Levanger. Cistercienserklosteret var vel etablert før 1180, sannsynligvis grunnlagt fra Lyse kloster ved Bergen, og nedlagt før Lyse i 1207 grunnla munkeklosteret på Tautra. Klosterkirken ble deretter i århundrer brukt som menighetskirke inntil den ble ødelagt av brann. Gården Munkeby forble et bruk under Tautra-klosteret frem til reformasjonen.

Ruinene har fortsatt å tale til folk i Frol, og folket på Munkeby har holdt arven fra munkene i hevd. Derfor slo det gnister da de plutselig sto munker fra cisterciensernes moderhus Cîteaux i Frankrike i tunet på Munkeby. Med forbauselse ble franske munker møtt av norske bønder som hadde lest St. Bernhard, en av cistercienserordenens store abbeder.

Pater Joël, prior (nestleder) i klosteret Cîteaux, kom i 2006 til sine søstre i Tautra Mariakloster for å ha noen måneders hvile- og studiepermisjon. Der møtte han en av klosterets venner som drømte om et munkekloster i hjembygda Surnadal. Pater Joël hadde lenge hatt en drøm om et enklere klosterliv enn det man finner i store klostre med tungrodd organisasjon. Han ble med til Surnadal, og begynte å lytte til hvorvidt Gud ønsket et nytt munkekloster i Norge.

Abbed Olivier kom på besøk til Norge for å få en bedre forståelse for pater Joëls nye drøm: Kunne dette være et kall fra Gud?

Kort før abbedens ankomst, ble stedet i Surnadal uaktuelt. Nonnene som kom til Tautra i 1999 hadde opplevd hvor viktig arven fra middelalderklosteret der var. Slik kom tanken opp om at kanskje Munkeby var stedet? Før abbeden dro hjem til jul hadde vi sett en egnet tomt på et nedlagt bruk under en av Munkeby-gårdene, og hadde avtalt møte med grunneieren.

Lokalbefolkningen i Munkeby-grenda og Levanger har gitt munkene en varm velkomst og vist sterk interesse for planene om et munkekloster der, bare 6 mil fra nonneklosteret på Tautra. Ordføreren i Levanger dro i 2008 til Cîteaux for å være med på presentasjonen av prosjektet for den franske offentlighet. Med gavesjekk fra kommunen i lomma.

Men før det kom så langt, var det et stykke vei å gå før munkene i Cîteaux delte pater Joëls og abbedens entusiasme for å ta på seg en grunnleggelse - og det attpå til i Norge, et luthersk land med rask sekularisering. Klosteret har mange munker over 80 år, og færre til å bære arbeidsbyrden i et stort kloster. Det var ikke lett å se at kommuniteten skulle gi fra seg flere av sine beste folk. Men etter lange dialoger, bønn, lytting, flere besøk til Norge, og flere norske besøk i Cîteaux, ble det i november 2007 enighet om å gå inn for å danne et lite kloster på Munkeby. Trondheims katolske biskop Georg Müller hadde understreket i sin invitasjon til munkene at klosterlivet på en særlig måte formidler evangeliet. Pinsedag 2008 ble det utpekt fire munker som blir grunnleggere av Munkeby Mariakloster.

Den som intet vover, intet vinner: Det er med sterk overbevisning munkene opplever at det nye prosjektet også gir liv til fellesskapet i Cîteaux. å bygge et katolsk kloster i dagens Norge utfordrer til samarbeid og åpenhet. Vi vil være en celle av kristen tro og tilbedelse, et bønnens nærvær. Vi vil leve og arbeide i enkelhet og vise gjestfrihet gjennom et lite retretthus og en klosterkirke som står åpen for besøkende.
Et lite ysteri vil bidra til å skape kontakter i lokalmiljøet, og slik hjelpe oss å lære norsk og trøndersk dagligliv å kjenne.

Landscape

carte_scandinavie.gif

Munkeby ligger i Frol i Levanger, Trøndelag, ca. 12 mil nordøst for Trondheim. Munkeby Mariakloster blir verdens nordligste cistercienserkloster.
"));